Het Mosselgilde in Bruinisse

Datum: 20-06-2017

Het Mosselgilde Bruinisse is een bijzonder samenwerkingsverband tussen acht van de tien Bruse horeca ondernemers. Het doel? Bruinisse als mosseldorp op de kaart te zetten.

Halverwege vorig jaar is het idee ontstaan bij twee Bruse horecaondernemers. Terloops kwam de vraag aan de orde ”waarom heeft Bruinisse op mosselgebied nog niet de allure die ze verdient ?” De geschiedenis van de mosselcultuur in Bruinisse voert nota bene terug tot circa 200 jaar. Eind 19e eeuw telde Bruinisse maar liefst 120 vissersschepen, maar ook nu heeft Bruinisse qua mosselbeleving heel wat te bieden. Te denken valt aan de grote plaatselijke vloot mosselschepen, aan de mosselkweekgebieden die vanaf de dijk in het dorp te aanschouwen zijn, aan de jaarlijkse visserijdagen en het Bruse visserijmuseum. Bruinisse heeft zelfs twee scheepswerven die gespecialiseerd zijn in visserijschepen. Bij binnenkomst van het dorp staat de levensgrote mossel symbool voor het zilte product waar het hier allemaal om draait

De plaatselijke horecabedrijven zijn vorig jaar alle uitgenodigd voor een brainstormavond. De opkomst was groot en het idee om Bruinisse als mosseldorp te promoten werd erg enthousiast ontvangen. Uiteindelijk heeft deze avond geresulteerd in de oprichting van het Mosselgilde. Het gilde wil Bruinisse op de kaart zetten als hèt mosseldorp. Hiervoor is een beeldmerk ontworpen en zijn een website en facebookpagina gerealiseerd.

De wijze waarop het gilde dit wil bewerkstelligen bestaat uit o.a. informatievoorziening. Door te laten zien via beeld en geluid op social media dat de mossel een eerlijk puur natuur product is. Hiervoor wordt input geleverd door leden van de plaatselijke visserijvereniging, de mannen op de kotters. Het gilde zal zich ook manifesteren op landelijke evenementen, te beginnen tijdens het Utrechts mosselfestival. Daar worden mosselen gekookt en flyers uitgedeeld over het mosseldorp Bruinisse.
Het belangrijkste echter is nog wel de kwaliteit. Het gilde hanteert een hoge kwaliteitsstandaard. Wij hebben de kennis in huis, nauwe contacten met de lokale vissers en weten via die weg wat er speelt in mosselland. Kwaliteit voeren houdt in dat mosselen verkocht worden wanneer ze goed zijn. Dat kan soms zelfs betekenen dat er na de opening van het mosselseizoen nog een aantal weken gewacht wordt met de verkoop van mosselen totdat ze aan de gewenste kwaliteit voldoen.

Of onze gasten nu vanuit de randstad, Brabant of België komen, ze moeten erop kunnen rekenen dat ze bij één van de Mosselgilde restaurants nooit teleurgesteld worden. Alleen op deze manier kan Bruinisse op termijn als “hèt mosseldorp” een begrip worden.

Naar het nieuwsoverzicht